mittgoinge-43

Mitt Göinge – Logotyp

Mitt Göinge är ett politiskt parti som startade 2018. De behövde en logotyp som förmedlade tillväxt, mångfald och ett centrum för förändring. Den designades med ett träd som huvudpelare som representerar tillväxt och centrum, där trädens grenar representerar mångfald.