Test Page

Design is a funny word

THIS IS THE ROW EXTENDER ROW THAT STOPS WORKING WHEN UABB GRADIENT FUNCTIONS ARE ACTIVETED

Hanterar effektivt alla organisationens kontakter och relationer 

I lösningen Contact Manager hanteras effektivt alla organisationens kontakter och relationer såsom anställda, kunder och samarbetspartners. Egenskaper, vyer och sökningar på kontakter och organisationer anpassas till verksamhetens behov.

Ett användarvänligt webbgränssnitt gör administrationen effektiv och enkel. Roller och behörighet till organisationer styr vilka delar användaren ser och kan administrera.

Contact Manager är utvecklad för de speciella behoven en organisation har som har många kontakter och relationer att hålla reda på och där ett CRM-system inte passar eftersom de är i huvudsak inriktade på säljprocessen i en marknads- eller säljorganisation.

Success stories: TFF, FAO, SF